۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
کارشناسان مدیریت توسعه پژوهش

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

مسئولیت

عباس رحمانیان

54440821

265

مسئول دفتر معاونت، مدیر امور اداری معاونت

دکتر یاسر  ساریخانی

54336087

210

مدیر مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت، مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

محمد نادری زاده

54336087

362

مدیر مرکز رشد و فناوری سلامت

زهرا کلوانی

54336087

210

کارشناس مسئول دفتر مجله، کارشناس مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناس کمیته اخلاق

دکتر  حسین کارگر جهرمی

54336085

216

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی،  مسئول آزمایشگاه حیوانات

حمید رضا دولت خواه

54336085

301

کارشناس ارشد آمار، کارشناس مسئول برنامه عملیاتی

لیلا مجاهدی

54336085

247

مدیر سامانه پژوهان، کارشناس سامانه جامع طرح های تحقیقاتی RPIS دبیر شورای دانشگاه

خدیجه عبداللهی فرد

54336085

219

کارشناس مسئول پایان نامه های دانشجویان پزشکی، دبیر شورای علوم پایه

پوران زاهدی نیا

54336085

284

مدیر گروه ارزشیابی پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، کارشناس کمسیون ماده 3(ارتقاء و ترفیع اساتید)

لیلا رمضانی

54336085

286

کارشناس امور مالی معاونت، کارشناس مسئول قرار داد طرحهای تحقیقاتی

فاطمه فانی

-

223

مسئول کتابخانه دانشکده پزشکی، دبیر شورای تألیف و ترجمه

مریم آزموده

-

223

کتابدار، مسئول کتابخانه دیجیتال، کارشناس علم سنجی، کارشناس مجله آموزش و اخلاق درپرستاری

زهرا الوندی پور

-


کتابدار کتابخانه بیمارستان مطهری

لاله اکسیری

-

374

مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری

عارفه کلوانی

-

374

کتابدارکتابخانه دانشکده پرستاری

منوچهر شبانی

-

272

کارشناس مرکز تحقیقاتی بیماریهای مشترک انسان و دام

زهرا کارگر

-

350

کارشناس آزمایشگاه تحقیقات دبیر شورای HSR

 

 

 آدرس: حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

       انتهای بلوار استاد مطهری  سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم- ساختمان پردیس

تلفن دانشگاه : 10-54340405 

 


 

تاریخ :
1400/10/26
تعداد بازدید:
36924
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal