۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر
اختراعات ثبت شده دانشگاه

عنوان اختراع ثبت شده

نوع اختراع

شماره ثبت

تاريخ ثبت داخلي

كشور ثبت پتنت

توصيف اختراع

آنژيوكت هوشمند ( مجهز به تراشه هشدار دهنده برگشت خون از رگ به لوله سرم)

داخلي

85848

1394/3/12

Iran

.

برانكارد با قابليت حمل و نقل بيمار و قابليت عبور اشعه

داخلي

78252

1391/10/24

Iran

.

پانسمان زخم باز قفسه سينه (نموتوراكس)

داخلي

86601

1394/6/10

Iran

.

جهت سنج صوتي جهت ناشنوايان در رانندگي

داخلي

63309

1388/11/18

Iran

.

چراغ سقفي جراحي با نور ال اي دي و دوربين با قابليت چرخش و زوم كردن

داخلي

78245

1391/10/24

Iran

اين چراغ جراحي محدوديت و مشكلات چراغ هاي قبلي (ايجاد گرماي زياد، اتلاف انرژي، هزينه تعمير بالا، و ...) را پوشش مي دهد و علاوه بر اين موضوع داراي دوربين مي باشد كه امكان پخش عمل زنده جراحي رامحيا مي كند.

دستگاه الكترومكانيكي محرك ادراري

داخلي

71628

1390/7/3

Iran

/

دستگاه الكترومكانيكي هشداردهنده و مسدودكننده لوله سرم

داخلي

67130

1389/8/1

Iran

/

دستگاه رنگ آميزي كننده اسلايدهاي آزمايشگاهي (پاتولوژي ، سيتولوژي،ميكروبيولوژي) با فناوري ظروف متحرك

داخلي

82521

1392/12/28

Iran

.

دستگاه تورنيكت ديجيتال هوشمند با قابليت جابجايي

داخلي

78274

1391/10/25

Iran

.

دستگاه نشاندهنده صداي ريه بر روي صفحه نمايشگر

داخلي

86304

1394/5/5

Iran

..

دستگاه هيدروحرارتي واردكننده فشار دودي به عضلات

داخلي

84834

1393/10/30

Iran

اين دستگاه توسط چهار كاف كه هر كدام از كاف ها به دو شير الكترو هيدروليكي و يك فشار سنج الكترونيكي و يك پمپ و يك مخزن مايع متصل است كار مي كند . اساس كار اين دستگاه به اين صورت است كه كاربر توسط كليد هاي كنترل زمان ، فشار ، حرارت مورد نياز جهت وارد شدن به عضلات و وريد ها را تنظيم كرده و با زدن دكمه استارت دستگاه شروع به كار مي كند. ازنظر فني زمان ، ميزان فشار و حرارت مورد نياز كه توسط كاربر تنظيم شده است توسط ميكروكنترل موجود در دستگاه پردازش شده و مقدار خروجي توسط شير هاي الكترو هيدروليكي و سنسور هاي حرارتي موجود در كاف كنترل مي شود. در مجموع هر چهاركاف توسط ميكروكنترل كنترل شده و به ترتيب به موضع فشاري دودي مانند رو به سمت قلب وارد مي كند در نتيجه اين فرايند ها با آمدن فشار به وريد ها و عضلات درچه هاي لانه كبوتري تحريك شده و از ايجاد ترومبوز در وريد هاي اندام هاي تحتاني در انواع جراحي هاي طولاني مدت(جراحي هاي ارتوپدي) و انواع پوزيشن ها به خصوص پوزيشن جك نايف مي شود. با ايجاد فشار سيال به عضلات و وريد ها و با گرم شدن موضع احتمال بروز DVT و ترومبوز بسيار كاهش پيدا ميكند.

دستگاه واردكننده نيرو به وريدها

داخلي

82931

1393/3/3

Iran

اين دستگاه توسط چهار كاف كه هر كدام از كاف ها به يك شير الكتروپنوماتيك و يك فشار سنج الكترونيكي و يك پمپ هوا متصل است كار مي كند . اساس كار اين دستگاه به اين صورت است كه كاربر توسط كليد هاي كنترل زمان و فشار مورد نياز جهت وارد شدن به عضلات و وريد ها را تنظيم كرده و با زدن دكمه استارت دستگاه شروع به كار مي كند. ازنظر فني زمان و ميزان فشار مورد نياز كه توسط كاربر تنظيم شده است توسط ميكروكنترل موجود در دستگاه پردازش شده و مقدار خروجي توسط شير هاي الكترو پنوماتيك كنترل مي شود. در مجموع هر چهاركاف توسط ميكروكنترل كنترل شده و به ترتيب به موضع فشاري دودي مانند رو به سمت قلب وارد مي كند در نتيجه اين فرايند ها با آمدن فشار به وريد ها و عضلات درچه هاي لانه كبوتري تحريك شده و از ايجاد ترومبوز در وريد هاي اندام هاي تحتاني در انواع جراحي هاي طولاني مدت(جراحي هاي ارتوپدي) و انواع پوزيشن ها به خصوص پوزيشن جك نايف مي شود.

روبات كشش دهنده پاي بيمار حين عمل جراحي

داخلي

75824

1391/4/17

Iran

اين دستگاه با قابليت چرخش در همه نواحي اين امكان را به جراح مي دهد تا وضعيت مناسب قرارگيري استخوان ها را در كنار هم محيا كند و از خستگي پرسنل اتاق عمل و امكان به وجودآمدن خطا در جراحي را كم كند.

ساخت كيت هاي تشخيصي بقاياي آنتي بيوتيك در شير

داخلي

88641

1395/2/21

Iran

كيت برپايه گيرنده وبه شكل نواراستريپ ،براي اندازه گيري سريع مولكولهاي انواع آنتي بيوتيك ها نمونه شير است. زمان گرمخانه گذاري دراين كيت 6 دقيقه در دماي 3 ± 50 درجه سانتي گرادمي باشد و به2صورت 24 تستي و 96 تستي دردسترس مي باشد.تست شامل دو گيرنده است، تست احتياج به دوجزء دارد.اولين جزءيك شيشه كوچك( Microwell )حاوي مقاديرمشخصي از نانوبيو رسپتورها مي باشد كه به ذرات طلا متصل شده.دومين جزءنوارهاي استريپ هستند كه از يك سري ممبرانهاي نيتروسلولوز و گلاس فيبردرمحل هايي كه خطوط جذب وجود دارند ساخته شده اند.”خط كنترل “ كه با رنگ قرمز برروي نوارهاي استريپ چاپ شده قابل مشاهده است و دوخط ديگر خطوط مخصوص آزمايش هستنددر دو طرف خط كنترل قرارگرفته. خط مخصوص شناسايي بتا لاكتام ها در زير خط كنترل مي باشد درحاليكه خط مربوط به شناسايي تتراسايكلين هادر بالاي خط كنترل قرارگرفته. هنگامي كه معرف داخل شيشه كوچك ( Microwell ) در نمونه دوباره به حالت تعليق در مي آيد هردو گيرنده مي توانندبه آناليتهاي مشابه خودبچسبند. اين عمل درحين اولين انكوباسيون كه دردماي 3 ± 50 درجه سانتي گرادبه مدت 3دقيقه است انجام مي پذيرد. بعداز آن هنگامي كه نواراستريپ به داخل نمونه شير اضافه مي شود، مايع براساس خاصيت مويينگي شروع به حركت عمودي برروي نواراستريپ كرده از روي مناطق جذب عبور مي كند. هنگامي كه نمونه بدون آنتي بيوتيك باشد، پيشرفت رنگ درخطوط جذب مخصوص اتفاق مي افتدكه نشانگرنبود آناليت مربوطه داخل نمونه است.درمقابل، در صورت حضورآنتي بيوتيك درنمونه هيچگونه نشانه رنگي درخطوط جذب مخصوص مشاهده نمي شود.

ست اپيدورال جهت كاهش خطر سوراخ شدن پرده سخت شامه و افزايش شانس بي حسي اپيدورال

داخلي

88648

1395/2/25

Iran

اين اختراع در اتاق عمل جهت انجام بي حسي اپيدورال در اعمال جراحي مختلف استفاده شود از طرفي با توجه به تمايل خانم هاي باردار به زايمان بي درد و دغدغه وزارت بهداشت جهت انجام زايمان طبيعي در بخش زايشگاه جهت انجام زايمان بدون درد به كمك بي حسي اپيدورال نيز مي تواند استفاده شود.

سكوي انتقال بيمار در اتاق عمل با استفاده از غلطك

داخلي

78275

1391/10/25

Iran

با استفاده از اين دستگاه مي توان بيمار را توسط غلطك موجود درآن به سمت جلو حركت داد

سوزن تخليه فضاي جنب (كاتتر سنتز)

داخلي

84825

1393/10/28

Iran

.

طراحي و ساخت آتل مخصوص افرادي كه دچار شوك ناشي از افت فشارخون شده اند.

داخلي

71624

1390/7/3

Iran

/

تخت اتاق عمل با قابليت استفاده از دستگاه سي آرم و راديولوژي

داخلي

78246

1391/10/24

Iran

تخت هاي معمولي به علت عدم عبور اشعه xاز خود وچون مركز ثقل آنها در وسط مي باشد به همين علت اجازه استفاده از دستگاه C.ARMرا به ما نمي دهد ولي اين تخت قادر است در عملهايي كه نياز به عكسبرداري با اشعه X حين عمل مي باشد بدون وقفه در عمل مورد استفاده قرار گيرد و چون مركز ثقل آن درقسمت بالا مي باشد عكسبرداري از هر قسمت بدن را مي توان راحت انجام داد. بازار مصرف : اين تخت قادر است در عملهايي كه نياز به عكسبرداري با اشعه X حين عمل مي باشد بدون وقفه در عمل مورد استفاده قرار گيرد و در زمانيكه دستگاه C-ARM خراب مي باشد نيز محلي جهت جاگذاري كاست راديولوژي تعبيه شده است كه در صورت نياز مي توان از دستگاه راديولوژي پرتابل استفاده كرد. در ضمن اين تخت محلي جهت قراردادن لوله ماشين بيهوشي نيز دارد.

ترالي پانسمان و شستشو

داخلي

75837

1391/4/18

Iran

اين ترالي داراي دو كشو براي قرار گيري گاز ها و باند ها مي باشد و يك محل براي قرار گيري سرم ها و بتادين خواهد داشت . همچنين داراي دو سطل درب دار خواهدبود كه به تفكيك مواد عفوني از غير عفوني كمك مي كند . اين ترالي داراي لگن قابل استريل شدن مي باشد كه بر روي جا لگني قرار مي گيرد . ارتفاع اين جا لگني با استفاده از يك دينام و برق 12 ولت با توجه به محل زخم بيمار بالا و پايين مي شود . بالاي اين ترالي جا سرمي قرار دارد كه سرم شستشو بر روي آن قرار ميگيرد و با استفاده از ست سرم و پس از رد شدن از پمپ پريستالتيك بر روي محل نصب شده بر روي لوله انعطاف پذير قرار مي گيرد . پمپ پريستالتيك هم جريان سرم را سرعت مي بخشد و هم باعث مي شود زماني كه نياز به جريان سرم نيست بدون دست زدن به ست سرم با برداشتن پا از روي پدال جريان سرم قطع شود . همچنين قرار گيري محفظه جداگانه براي بتادين سولوشن و اسكراب كه داراي سنسور چشمي است باعث ميشود كه شخص به تنهايي بدون دست زدن ، از ماده ضدعفوني كننده استفاده نمايد و دستكش خود را همچنان استريل نمايد .

گوش پاك كن معاينه طبي

داخلي

67150

1389/8/2

Iran

.

ميز مخصوص دستگاه سي آرم

داخلي

75831

1391/4/18

Iran

.

نگهدارنده ابزار اكسپوژر ارتوپدي

داخلي

78244

1391/10/24

Iran

.

نگهدارنده بيمار در وضعيت لترال

داخلي

75839

1391/4/18

Iran

اين دستگاه قابليت قرارگيري وضعيت مناسب در زاويه مناسب را دارد و امكان وضعيت مناسب جهت عمل جراحي به جراحان را مي دهد.

ويدئو گايد فايبر اوپتيك

داخلي

86563

1394/6/7

Iran

.

دستگاه رقيق كننده داروهاي ويالي پودري

داخلي

91096

1395/11/05

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/02
تعداد بازدید:
116
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal