پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]
[query-result:mainheadline]

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار دانشگاه

تازه ترین اخبار دانشگاه ما

نتایج داوری اولین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جهرم اعلام شد
جشنواره دانشجوی نمونه

نتایج داوری اولین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جهرم اعلام شد

مراسم سالگرد تاسیس مرکز احیای قلبی
تاسیس مرکز احیای قلبی ریوی

مراسم سالگرد تاسیس مرکز احیای قلبی

اخبار چندرسانه ای

مراسم سالگرد تاسیس مرکز احیای قلبی

مراسم سالگرد تاسیس مرکز احیای قلبی

عکس

سلول های بهاری برای آنها که درمسیر پژوهش اند.

سلول های بهاری برای آنها که درمسیر پژوهش اند.

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

بیمارستان استاد مطهری منتخب رعایت بهداشت دست و کنترل عفونت در سطح دانشگاه شد

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

خدمات دانشگاه

معرفی خدمات دانشگاه

سامانه کارمندان

سامانه تدارکات الکترونیک دولت

تنظیمات قالب