پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آشنایی با شرکت های دانش بنیان

1_
مدارك و مراحل تاسيس شركت با مسئوليت محدود

مدارك و مراحل تاسيس شركت با مسئوليت محدود

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
شركت هاي ارائه دهنده خدمات تجاري سازي

شركت هاي ارائه دهنده خدمات تجاري سازي

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش_بنيان_20120410_081014

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش_بنيان_20120410_081014

4_
شيوه نامه حمايت

شيوه نامه حمايت

5_
خلاصه آيين_ نامه تشخيص صلاحيت شركت ها

خلاصه آيين_ نامه تشخيص صلاحيت شركت ها

6_
تسهيلات نظام وظيفه

تسهيلات نظام وظيفه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

7_
طرح ليزينگ محصولات دانش بنيان

طرح ليزينگ محصولات دانش بنيان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

8_
فهرست پيشنهاد كالا و خدمات هاي جديد

فهرست پيشنهاد كالا و خدمات هاي جديد

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
اشتغال دانش آموختگان برتر در شركت هاي دانش بنيان

اشتغال دانش آموختگان برتر در شركت هاي دانش بنيان

10_
قانون حمايت از شركت_ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري_ها واختراعات

قانون حمايت از شركت_ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري_ها واختراعات

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24