پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آیین نامه ها و بخش آیین نامه ها

1_
دستورالعمل اجرايي- 930629

دستورالعمل اجرايي- 930629

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
آيين_نامه_ستاد_نقشه_علمي[1]

آيين_نامه_ستاد_نقشه_علمي[1]

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

3_
آيين_نامه_حمايت_از_بازارسازي_و_[1]

آيين_نامه_حمايت_از_بازارسازي_و_[1]