پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

بسته حمایتی-سیاستی افزایش ارتباط با دانشگاه و صنعت

1_
بسته حمایتی ارتباط دانشگاه با صنعت

بسته حمایتی ارتباط دانشگاه با صنعت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/24