پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

تماس با ما

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۰۷۱۵۴۴۴۰۸۲۱