پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرآیندها

1_
مهارتهاي حل خلاق مسأله

مهارتهاي حل خلاق مسأله

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
مزاياي شركتهاي دانش بنيان2

مزاياي شركتهاي دانش بنيان2

3_
كارگزاري ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات

كارگزاري ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
طرح كسب و كار

طرح كسب و كار

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
دوره آموزشي آشنايي با بهاي تمام شده

دوره آموزشي آشنايي با بهاي تمام شده

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
تجاري سازي تكنولوژي

تجاري سازي تكنولوژي

7_
تجاري سازي 2

تجاري سازي 2

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
ایده یابی برای ايجاد کسب و کار

ایده یابی برای ايجاد کسب و کار

9_
اصول مذاكره بازاريابي نخبگان

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
ارزش گذاري دارايي هاي معنوي

ارزش گذاري دارايي هاي معنوي

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌