پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

قوانین کمیته

1_
قانون تجارت الترونيكي

قانون تجارت الترونيكي

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

2_
مهندس مصلائي

مهندس مصلائي دفتر توسعه فناوری سلامت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

3_
نظام وظيفه

نظام وظيفه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12

4_
واکسن

قوانین واکسن ها

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/12