پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مقدمه :

·         ارتباط با مراکز مختلف اعم از دانشگاه‌ها، مراکزپژوهشی، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌های علمی و اتحادیه‌های صنفی برای گرفتن نیازهای پژوهشی آنان؛

·         برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک با سازمان‌ها، نهادها، صنایع و ... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه‌سازی برای بستن تفاهم‌نامه؛

·         بررسی و عقد قرارداد طرح‌های برون دانشگاهی و انجام پروژه‌های صنعتی، پژوهشی و خدماتی با صنعت و جامعه؛

·         نظارت بر فعالیت‌های دفتر ارتباط با صنعت واحدهای دانشگاهی و امتیازدهی آنان

اهداف :

·         برنامهریزی، اداره و هدایت امور تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری؛

·         ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های کشور برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان؛

·         تدوین برنامههای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعهٔ کمی و کیفی فناوری و نوآوری؛

·         بررسی و نظارت بر عملکرد واحدها؛

·         بالا بردن سطح مشارکت دانشگاه در تولید و انتشار فناوری و نوآوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط؛

·         حمایت از پژوهشگران/نوآوران دانشگاهی در داخل و خارج کشور برای توسعه فناوری و تولید ثروت دانش‌بنیان؛

·         هدایت، پشتیبانی و نظارت بر تجاریسازی نتایج پژوهشی؛

·         هدایت، پشتیبانی و نظارت بر راه اندازی و عملکرد مراکز رشد و فناوری در واحدهای دانشگاهی؛

·         ساماندهی، تشکیل، هدایت و نظارت بر تشکیل شرکت‌های دانشبنیان در واحد های دانشگاهی؛

·         ایجاد شبکه دانشی با مشارکت نهادهای تجاری، عمومی و صنعتی، جذب و تبدیل ایده¬ها، ابتکارات و نوآوری-ها به تولید و مشاغل پایدار.

 

واحد ارتباط با صنعت دانشگاه یکی از واحدهای زیر مجموعه دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم است که با هدف ارتباط موثر دانشگاه و صنعت شکل گرفته استواحد ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی جهرم برآن است تا بوسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی ,خدماتی , آموزشی و پژوهشی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دو جانبه صنعت و دانشگاه را فراهم نماید.ماموریت اساسی دفترارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی عبارت است از؛ برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و صاحبان  ایده به منظور تحقیق , آموزش , طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و صنعت.