پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آثار هنری، ابداع و اختراع زائیده روح و اندیشه بشری است. این آثار برای انسانها لیاقت و شایستگی زندگی را تأمین می‌کنند. این از وظایف دولتها است که از هنرها و اختراعات حمایت نمایند.

این متن در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO ) در ژنو به ۶۱ زبان دنیا از جمله فارسی نوشته شده است.

 

شکل‌گیری و عملکرد مطلوب نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساختهای ضروری برای توسعه دانش‏بنیان، از جمله الزامات و زیرساخت های توسعه فناوری و نوآوری و تکمیل زنجیره ایده تا ثروت است. یکی از ملزومات اولویت‌دار ارتقای نظام مالکیت فکری در جامعه، افزایش آگاهی عمومی و دانش تخصصی نسبت به آن است. این دانش و آگاهی زمینه‏ساز مشارکت اجتماعی و همسوشدن باورها و رفتارهای جامعه با انتظارات و هنجارهای مطلوب نظام مالکیت فکری است.

در همین باره، علاوه بر ماموریت ذاتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تکمیل زنجیره ایده تا ثروت، در برخی اسناد ملی توسعه‌ای کشور احکام مرتبطی برای این معاونت صادر شده است. از جمله در نقشه جامع علمی کشور ذیل راهبرد کلان ۱ توسعة علم و فناوری در کشور، راهبرد ملی «ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه‌های علم و فناوری» و اقدامات ملی متعدد مرتبط با آن تعریف شده است. به همین ترتیب در ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به دولت اجازه داده شده است تا برخی حمایت‌های مالی از فعالیت‌ها در حوزه مالکیت فکری را به انجام برساند.

بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «حمایت از ترویج مالکیت فکری» را به عنوان یکی از لوازم و مقدمات ضروری تحقق مأموریت‌ها، اهداف و احکام فوق در دستور کار قرار داده است.

در این راستا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی صاحب توانمندی در زمینه آموزش و ترویج مفاهیم مالکیت فکری و اصول و روش‌های تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، فنی و هنری، دعوت به عمل می‌آید تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای همکاری در این طرح معرفی نمایند.