پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
سلول های بهاری برای آنها که درمسیر پژوهش اند.
معرفی کتاب

سلول های بهاری برای آنها که درمسیر پژوهش اند.

کتاب سلول های بهاری خاطرات مسیر پر فراز و نشیب تولید و توسعه سلول‌های بنیادی را شرح می‌دهد. این کتاب اثری جالب است که و خاطرات شیرین دکتر بهاروند، پژوهشگر و پدر دانش سلول‌های بنیادی در ایران را در دل خود جای داده است.