پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

اولویت های وزارت بهداشت در اختراعات

1_
سلول درماني

سلول درماني

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
گياهان دارويي

گياهان دارويي

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
تجهيزات پزشكي

تجهيزات پزشكي

5_
آزمايشگاهي

آزمايشگاهي

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

7_
مراحل دريافت تسهيلات صندوق نوآوري و شكوفايي

مراحل دريافت تسهيلات صندوق نوآوري و شكوفايي

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

8_
دستورالعمل ارتقاء انگيزه توليد درآمد اختصاصي_

دستورالعمل ارتقاء انگيزه توليد درآمد اختصاصي_

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/24

9_
اشتغال دانش آموختگان برتر در شركت هاي دانش بنيان

اشتغال دانش آموختگان برتر در شركت هاي دانش بنيان