پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

کارگاه های کمیته

1_
ايده پردازي

ايده پردازي

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
اختراعات

اختراعات

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
Presentation1

Presentation1

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
تلفن هاي همراه هوشمند وسيله اي براي مانيتورينگ

تلفن هاي همراه هوشمند وسيله اي براي مانيتورينگ

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
pat(1)(1)

pat(1)(1)

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
kargah1

kargah1

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
كارگاه ايده پردازي

كارگاه ايده پردازي

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
نام اختراع و مخترع كه مي آيد ناخودآگاه

نام اختراع و مخترع كه مي آيد ناخودآگاه

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

9_
90-10_Principle

90-10_Principle

نوع فایل :‌ powerpoint

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24